Thông tin đề tài nhóm 13

Tên đề tài : Nhiệm vụ của các cơ quan và doanh nghiệp khi Việt Nam vào WTO .

 

Danh sách nhóm :


- Võ Hoàng Thảo Ly ( nhóm trưởng ) - 0986.999.449

 

- Văn Ngọc Mai - 0972.857.591

 

- Nguyễn Hoàng Trâm Anh - 0938.999.116

 

- Đàm Thúy Hồng - 0937.392.133

 

- Nguyễn Vinh Quang

 

- Trần Hồng Sơn - 0906.976.234

 

lưu ý

Tất cả các bạn đều phải chuẩn bị bài để nắm rõ đề tài vì ai cũng phải lên thuyết trình , nếu không

 

hiểu bài sẽ dẫn đến không trả lời câu hỏi được , dẫn đến cá nhân bị điểm thấp . Sau khi nộp tài liệu

 

đầy đủ sẽ có lịch họp nhóm để tổng hợp tài liệu và lên kế hoạch sắp xếp thuyết trình .